Kreda Węglowa
wapniowy nawóz organiczny dla rolnictwa

Nawóz naturalny?
Poznaj kredę węglową!

Kreda węglowa to naturalny węglan wapnia na bazie kredy jeziornej z węglem organicznym. Wapno nawozowe pochodzenia naturalnego – kopalina odmiana O typie: 07A niezawierająca magnezu.

Pochodzi z pokładu bogatego w węgiel organiczny zawarty w kwasach organicznych (humusowe, fulwowe), o czym świadczy jej jednolita ciemna barwa.

Skład kredy węglowej:

 • Wapń CaO: 40% (71,2% CaCO3);
 • materia organiczna: 8%;
 • wilgotność: 22%.
Spełnia wymagania Ustawy o Nawozach i Nawożeniu z dn. 10.07.2007r, Polskiej Normy PN-EN 13535:2003, rozporządzenia Ministra Gospodarki z dn.08.10.2010 roku oraz została zaopiniowana przez IUNG w Puławach i zakwalifikowana do stosowania w rolnictwie ekologicznym Świadectwo kwalifikacji produktu nr. NŻN.501.613.2020.OP wydane przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach nr. NŻN.501.612.2020.OP
Nawóz organiczny Kreda węglowa
Ekologiczny nawóz organiczny

Biologizacja gleby
na wysokim poziomie

 • Działanie próchniczotwórcze (kw.humusowe);
 • Stymulacja mikroorganizmów glebowych;
 • Wyższe tempo mineralizacji obornika, gnojowicy, kompostu i resztek pożniwnych;
 • Poprawa struktury gleby i stosunków powietrzno-wodnych (struktura gruzełkowa);
 • Lepsza retencja glebowe (utrzymanie wilgoci i składników odżywczych w warstwie korzeniowej);
 • Mniejsze zużycie nawozów mineralnych i środków ochrony roślin.

Wapno nawozowe na bazie
kredy jeziornej z węglem:

Kreda Węglowa zawiera węgiel organiczny naturalnego pochodzenia. Węgiel (C) to składnik kwasów organicznych (humusowych, fulwowych i huminowych) to niezbędny i deficytowy składnik stymulujący życie mikrobiologiczne w glebie i podnoszący poziom próchnicy w warstwie korzeniowej gleby.

 • Nawóz sypki, podsuszony, wysoko reaktywny;
 • Dopuszczony do stosowania w gospodarstwach ekologicznych;
 • Wysiew rozsiewaczami taśmowymi;
 • Aplikacja doglebowa, przedsiewna i pogłówna;
 • Zalecane dawki jednorazowe: 0,5-2,5t/ha (wg.zapotrzebowania);
 • Do stosowania przez cały rok (wg.instrukcji stosowania).

Zobacz zawartość węgla w nawozie:

Wapno nawozowe na bazie kredy jeziornej z węglem e1604930208397
Skuteczna regulacja odczynu pH gleby

Skuteczna regulacja
odczynu pH gleby:

 • Wysoka reaktywność miękkiego węglanu wapnia;
 • Efekty odkwaszania widoczne już w pierwszym plonie;
 • Skuteczne pobieranie N, P, K, S, Ca i Mg przez system korzeniowy rośliny;
 • Eliminuje patogeny (pleśnie, grzyby i bakterie gnilne);
 • Rośliny uprawne w dobrej kondycji;
 • Ogranicza stresy wegetacyjne wywołane suszą, mrozem i chemizacją;
 • Zwiększa plonowanie i rentowność upraw.

Dostawa nawozu
naturalnego:

Kreda Węglowa Eko dostarczana do gospodarstw jest podsuszona i przesiana. Max wilgotność to 30%. Towar jest usypliwy i nie sprawia trudności podczas rozsiewu.

Kreda Węglowa dostarczana jest luzem, transportem samochodowym, wywrotkami 25t. Dostawy nawozu odbywają się wg.ustalonego harmonogramu (ilość, termin).

samochod odbicie cien bez kol resized 1

Biologizacja gleby
projekt Organicalc

Kreda węglowa nawóz organiczny w praktyce

Twoje pole wymaga silnej interwencji odkwaszenia?

Kreda Węglowa Eko z węglem organicznym i humusami biologizuje nawożoną glebę. Reguluje odczyn pH i podnosi poziom próchnicy w glebie. Silna stymulacja mikroorganizmów wpływa na poprawę struktury gleby, poprawia jej retencje i przywraca siłę rodną. Lepszy wigor, plonowanie i jakość roślin uprawnych cieszy plantatorów i konsumentów.

Czytaj
Jakie masz potrzebny wapnowania

Jakie masz potrzebny wapnowania?

Aby to określić, należy profesjonalnie zbadać glebę. Od 2004 roku zajmujemy się badaniami gleby. Dysponujemy profesjonalnym sprzętem terenowym informatycznym do poboru prób glebowych i tworzenia map aplikacyjnych z wyliczeniem dawek nawozów mineralnych oraz nawozów wapniowych.

Czytaj
Kreda węglowa nawóz organiczny w praktyce

Twoje pole wymaga silnej interwencji odkwaszenia?

Kreda Węglowa Eko z węglem organicznym i humusami biologizuje nawożoną glebę. Reguluje odczyn pH i podnosi poziom próchnicy w glebie. Silna stymulacja mikroorganizmów wpływa na poprawę struktury gleby, poprawia jej retencje i przywraca siłę rodną. Lepszy wigor, plonowanie i jakość roślin uprawnych cieszy plantatorów i konsumentów.

Czytaj
Jakie masz potrzebny wapnowania

Jakie masz potrzebny wapnowania?

Aby to określić, należy profesjonalnie zbadać glebę. Od 2004 roku zajmujemy się badaniami gleby. Dysponujemy profesjonalnym sprzętem terenowym informatycznym do poboru prób glebowych i tworzenia map aplikacyjnych z wyliczeniem dawek nawozów mineralnych oraz nawozów wapniowych.

Czytaj

Efektywny nawóz organiczny
do stosowania w rolnictwie

Kreda Węglowa Eko na bazie kredy jeziornej z węglem organicznym i kw.humusowymi – prosty i skuteczny sposób na zwiększenie opłacalności upraw.

Kreda nawozowa z wartościowymi składnikami organicznymi

Kreda Węglowa Eko na bazie kredy jeziornej z węglem organicznym i kwasami humusowymi to efektywne rozwiązanie w rolnictwie ekologicznym. Jest to sposób na nawożenie roślin, które w efekcie lepiej znoszą susze i wydajniej pobierają składniki pokarmowe z podłoża, co przekłada się na wyższe plony. Składniki organiczne, takie jak wapń, potas, azot, cynk oraz miedź, które są zawarte w kredzie wapniowej, odżywiają glebę, wspierając rozwój roślin.

 

Kreda węglowa to nawóz wysoko reaktywny, co oznacza, że ze względu na swoje właściwości i skład, szybko reaguje z kwasami w glebie, neutralizując je i efektywnie podnosząc poziom pH,co sprzyja lepszemu wchłanianiu składników odżywczych przez rośliny i wspiera ich zdrowy rozwój. Dzięki kredzie węglowej, proces odkwaszania gleby jest znacznie prostszy a silne rośliny lepiej znoszą suszę, przymrozki i inne, trudne warunki atmosferyczne. 

 

W obliczu rosnących kosztów produkcji rolniczej, stosowanie tego rodzaju nawozów jest kluczowe dla zwiększenia rentowności gospodarstw rolnych.

Czy stosowanie nawozu wapniowego, nawozów organicznych jest dobrym rozwiązaniem dla rolnika?

Stosowanie nawozu wapniowego, takiego jak Kreda Węglowa Eko, reguluje pH gleby i sanityzuje ją, co jest istotne w uprawie warzyw i roślin ozdobnych. Wapno nawozowe użyźnia glebę, intensywnie pobudza do rozwoju mikroflorę glebową i przez to zwiększa udział cennej próchnicy, a tym samym poprawia znacząco właściwości sorpcyjne gleby. Ma to szczególne znaczenie w czasie okresowych suszy, które są częstym i dokuczliwym zjawiskiem. Poprzez zawartą w nawozie organikę, do gleby wprowadzany jest węgiel organiczny, który jest startową i stymulującą dawką dla mikroorganizmów glebowych szybko pomnażających swoją masę. Na powierzchni 1 ha w warstwie korzeniowej, mikroorganizmy te potrafią zwiększyć swoją ilość i masę z ok. 8 t do 24 t. Jest to, mówiąc wprost — rezerwuar wody glebowej, tak bardzo potrzebnej roślinom uprawnym do wytworzenia plonu. Nie możemy zapomnieć o głównej funkcji mikrobów glebowych – o mineralizacji resztek pożniwnych, słomy, ścierniska, korzeni (z poprzedniej uprawy) czy mineralizacji nawozów organicznych (obornik, gnojowica). Dzięki dużej zawartości wapnia w formie miękkiego kalcytu (kreda jeziorna) szybko i trwale podnosi odczyn pH gleby. Dzięki zastosowaniu nawozów tego typu, które cechują się bardzo dobrym składem bogatym w mikro- i makroelementy, rośliny są lepiej odżywione i silne. Dzięki temu rolnicy mogą cieszyć się wyższymi plonami, co w obecnych czasach niepewnych cen produktów rolnych, jest nieocenioną korzyścią.

Tomasz Wyszkowski

FAQ

Czym jest kreda węglowa i jakie są jej główne zastosowania w rolnictwie?

Kreda węglowa to naturalny, mielony kamień wapienny bogaty w wapń, używany głównie do regulacji pH gleby, poprawy struktury i jako źródło wapnia dla roślin.

Jakie korzyści przynosi stosowanie kredy węglowej dla gleby i roślin?

Stosowanie kredy węglowej poprawia strukturę gleby, zwiększa jej zdolność do utrzymania wody, neutralizuje kwaśność oraz dostarcza wapń, który jest kluczowy dla wzrostu roślin i rozwoju ich komórek.

Czy kreda węglowa jest bezpieczna dla środowiska i zdrowia ludzi?

Kreda węglowa jest uważana za bezpieczną dla środowiska i zdrowia ludzi, ponieważ jest naturalnym produktem, nie zawiera szkodliwych substancji chemicznych i jest biodegradowalna.

Jak prawidłowo stosować kredę węglową w uprawach?

Kredę węglową należy rozsypywać równomiernie po powierzchni pola, najlepiej w okresie przed siewem lub sadzeniem roślin, w dawkach zależnych od pH gleby i wymagań konkretnych upraw.

Jak zamówić kredę węglową?

Realizację oraz szczegóły dotyczące zamówienia możesz wygodnie ustalić, kontaktując się telefonicznie: +48 780 080 035 lub mailowo, pod adresem [email protected]

Jakie są zalety stosowania nawozów organicznych w porównaniu do nawozów sztucznych?

Nawozy organiczne poprawiają strukturę gleby, zwiększają jej żyzność i zdolność do zatrzymywania wody, są wolniej uwalniane, co zmniejsza ryzyko przesycenia roślin i zanieczyszczenia środowiska, oraz wspierają bioróżnorodność glebową.

W jaki sposób nawozy organiczne wpływają na jakość gleby?

Nawozy organiczne dodają do gleby materię organiczną, wspomagają życie mikrobiologiczne, poprawiają strukturę gleby, zwiększają jej zdolność do zatrzymywania wody i składników odżywczych, co przyczynia się do lepszej żyzności gleby.
Nawozy organiczne poprawiają strukturę gleby, zwiększają jej żyzność i zdolność do zatrzymywania wody, są wolniej uwalniane, co zmniejsza ryzyko przesycenia roślin i zanieczyszczenia środowiska, oraz wspierają bioróżnorodność glebową.

Jak wybrać odpowiedni nawóz wapniowy dla swojej uprawy?

Nawozy organiczne dodają do gleby materię organiczną, wspomagają życie mikrobiologiczne, poprawiają strukturę gleby, zwiększają jej zdolność do zatrzymywania wody i składników odżywczych, co przyczynia się do lepszej żyzności gleby.
Wybór odpowiedniego nawozu wapniowego powinien opierać się na analizie pH gleby oraz wymaganiach konkretnych roślin względem wapnia. Ważne jest, aby dostosować rodzaj i ilość nawozu do specyficznych potrzeb upraw, aby maksymalizować korzyści i unikać przesadzenia.