Wysoko reaktywny

nawóz wapniowy

Nawóz naturalny?
Poznaj kredę węglową!

Kreda węglowa to naturalny węglan wapnia na bazie kredy jeziornej z węglem organicznym. Wapno nawozowe pochodzenia naturalnego – kopalina odmiana O typie: 07A niezawierająca magnezu.

Pochodzi z pokładu bogatego w węgiel organiczny zawarty w kwasach organicznych (humusowe, fulwowe), o czym świadczy jej jednolita ciemna barwa.

Skład kredy węglowej:

 • Wapń CaO: 40% (71,2% CaCO3);
 • materia organiczna: 8%;
 • wilgotność: 22%.
Spełnia wymagania Ustawy o Nawozach i Nawożeniu z dn. 10.07.2007r, Polskiej Normy PN-EN 13535:2003, rozporządzenia Ministra Gospodarki z dn.08.10.2010 roku oraz została zaopiniowana przez IUNG w Puławach i zakwalifikowana do stosowania w rolnictwie ekologicznym Świadectwo kwalifikacji produktu nr. NŻN.501.613.2020.OP wydane przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach nr. NŻN.501.612.2020.OP
Nawóz organiczny Kreda węglowa
Ekologiczny nawóz organiczny

Biologizacja gleby
na wysokim poziomie

 • Działanie próchniczotwórcze (kw.humusowe);
 • Stymulacja mikroorganizmów glebowych;
 • Wyższe tempo mineralizacji obornika, gnojowicy, kompostu i resztek pożniwnych;
 • Poprawa struktury gleby i stosunków powietrzno-wodnych (struktura gruzełkowa);
 • Lepsza retencja glebowe (utrzymanie wilgoci i składników odżywczych w warstwie korzeniowej);
 • Mniejsze zużycie nawozów mineralnych i środków ochrony roślin.

Wapno nawozowe na bazie
kredy jeziornej z węglem:

Kreda Węglowa zawiera węgiel organiczny naturalnego pochodzenia. Węgiel (C) to składnik kwasów organicznych (humusowych, fulwowych i huminowych) to niezbędny i deficytowy składnik stymulujący życie mikrobiologiczne w glebie i podnoszący poziom próchnicy w warstwie korzeniowej gleby.

 • Nawóz sypki, podsuszony, wysoko reaktywny;
 • Dopuszczony do stosowania w gospodarstwach ekologicznych;
 • Wysiew rozsiewaczami taśmowymi;
 • Aplikacja doglebowa, przedsiewna i pogłówna;
 • Zalecane dawki jednorazowe: 0,5-2,5t/ha (wg.zapotrzebowania);
 • Do stosowania przez cały rok (wg.instrukcji stosowania).

Zobacz zawartość węgla w nawozie:

Wapno nawozowe na bazie kredy jeziornej z węglem e1604930208397
Skuteczna regulacja odczynu pH gleby

Skuteczna regulacja
odczynu pH gleby:

 • Wysoka reaktywność miękkiego węglanu wapnia;
 • Efekty odkwaszania widoczne już w pierwszym plonie;
 • Skuteczne pobieranie N, P, K, S, Ca i Mg przez system korzeniowy rośliny;
 • Eliminuje patogeny (pleśnie, grzyby i bakterie gnilne);
 • Rośliny uprawne w dobrej kondycji;
 • Ogranicza stresy wegetacyjne wywołane suszą, mrozem i chemizacją;
 • Zwiększa plonowanie i rentowność upraw.

Dostawa nawozu
naturalnego:

Kreda Węglowa Eko dostarczana do gospodarstw jest podsuszona i przesiana. Max wilgotność to 30%. Towar jest usypliwy i nie sprawia trudności podczas rozsiewu.

Kreda Węglowa dostarczana jest luzem, transportem samochodowym, wywrotkami 25t. Dostawy nawozu odbywają się wg.ustalonego harmonogramu (ilość, termin).

samochod odbicie cien bez kol resized 1

Biologizacja gleby
projekt Organicalc

Kreda węglowa nawóz organiczny w praktyce

Twoje pole wymaga silnej interwencji odkwaszenia?

Kreda Węglowa Eko z węglem organicznym i humusami biologizuje nawożoną glebę. Reguluje odczyn pH i podnosi poziom próchnicy w glebie. Silna stymulacja mikroorganizmów wpływa na poprawę struktury gleby, poprawia jej retencje i przywraca siłę rodną. Lepszy wigor, plonowanie i jakość roślin uprawnych cieszy plantatorów i konsumentów.

Czytaj
Jakie masz potrzebny wapnowania

Jakie masz potrzebny wapnowania?

Aby to określić, należy profesjonalnie zbadać glebę. Od 2004 roku zajmujemy się badaniami gleby. Dysponujemy profesjonalnym sprzętem terenowym informatycznym do poboru prób glebowych i tworzenia map aplikacyjnych z wyliczeniem dawek nawozów mineralnych oraz nawozów wapniowych.

Czytaj
Kreda węglowa nawóz organiczny w praktyce

Twoje pole wymaga silnej interwencji odkwaszenia?

Kreda Węglowa Eko z węglem organicznym i humusami biologizuje nawożoną glebę. Reguluje odczyn pH i podnosi poziom próchnicy w glebie. Silna stymulacja mikroorganizmów wpływa na poprawę struktury gleby, poprawia jej retencje i przywraca siłę rodną. Lepszy wigor, plonowanie i jakość roślin uprawnych cieszy plantatorów i konsumentów.

Czytaj
Jakie masz potrzebny wapnowania

Jakie masz potrzebny wapnowania?

Aby to określić, należy profesjonalnie zbadać glebę. Od 2004 roku zajmujemy się badaniami gleby. Dysponujemy profesjonalnym sprzętem terenowym informatycznym do poboru prób glebowych i tworzenia map aplikacyjnych z wyliczeniem dawek nawozów mineralnych oraz nawozów wapniowych.

Czytaj

Nawozy organiczne
rodzaje do stosowania w rolnictwie

Kreda Węglowa Eko na bazie kredy jeziornej z węglem organicznym i kw.humusowymi – prosty i skuteczny sposób na zwiększenie opłacalności upraw.


Nawozy wapniowe i różne rodzaje nawozów  organicznych w rekultywacji gleby. Nawozy organiczne rodzaje do stosowania w rolnictwie.


Obecna sytuacja w rolnictwie daje producentom wyjątkowo dużo powodów do przemyśleń i analizy kosztów produkcji. Wystarczy popatrzeć na wysokie ceny środków do produkcji rolnej (paliwo, nawozy, śor) i relatywnie niskie i niestabilne ceny zbytu płodów rolnych takich jak zboża, mleko, wołowina… albo anomalia pogodowe (susza, bardzo ulewne opady, burze) czy coraz większe straty w uprawach spowodowane przez powiększającą się populację dzików. Co gorsza, na alarm bije Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza informując o stanie polskich gleb (nadmierne zakwaszenie i bardzo niski poziom próchnicy). 


W niestabilnej sytuacji znajdują się zarówno rolnicy  zajmujący się  wyłącznie produkcją roślinną jak i ci, którzy produkują mleko (należy pamiętać, ze produkcja mleka zaczyna się na polu).


Rolnicy zastanawiają się nad skutecznymi metodami zwiększenia plonu, przy mniejszych wydatkach na uprawę. Coraz częściej stosują różne rodzaje nawozów organicznych i wapniowych.  Kluczowe pytanie – co konkretnie zrobić by rentowność produkcji była wyższa?


Czy stosowanie nawozu wapniowego, nawozów organicznych jest dobrym rozwiązaniem do stosowania w rolnictwie, warzywnictwie i sadownictwie?


To przy produkcji mleka, jest szczególnie ważne pozyskiwanie dużych ilości jak najlepszej jakości pasz gospodarskich. Mowa o paszach objętościowych: wysokobiałkowych takich jak sianokiszonki z lucerny lub mieszanek traw z roślinami motylkowymi (koniczyny) i energetycznych jak kiszonka z kukurydzy czy sianokiszonka z gatunków traw cukrowych. Jest to istotne, ponieważ pasze z zakupu (śruta rzepakowa, sojowa czy mieszanki treściwe energetyczne) są niestety drogie i stanowią poważny koszt produkcji mleka.


Żeby uzyskać duże ilości wartościowej sianokiszonki, czy kiszonki z kukurydzy, musimy spełnić szereg warunków związanych z uprawą roślin. Należy tu pamiętać, że punktem wyjścia i fundamentem dla plonowania jest odpowiedni odczyn pH gleby, szczególnie ważny w uprawie lucerny (6,8-7,5 pH), mieszanek traw czy kukurydzy (6,5-7,0 pH). Odpowiednio wysoki odczyn pH gwarantuje uprawie pobieranie składników pokarmowych z gleby na wysokim poziomie, znacznie wyższe plonowanie a rolnikowi zapewnia dużo lepszy wynik ekonomiczny (bardzo istotny przy relatywnie niskich cenach skupu mleka).


Samo stosowanie w rolnictwie różnych rodzajów nawozów organicznych nie wystarcza.


Coraz większa jest grupa rolników, która znalazła ciekawe i skuteczne rozwiązanie wyżej wymienionych problemów. Kluczem do wyjścia z trudnej sytuacji jest szybka, skuteczna i bezpieczna regulacja odczynu pH gleby z równie szybkim użyźnieniem jej warstwy korzeniowej. Najlepiej służy temu wapno nawozowe (odmiana 07A) Kreda Węglowa Eko na bazie kredy jeziornej z węglem organicznym. Oprócz tego, że jest to dobry nawóz wapniowy, to posiada węgiel organiczny (nawozy organiczne dla rolnictwa). Ma ona właściwości  bardzo istotne i korzystne dla uprawy roślin. Dzięki dużej zawartości wapnia w formie miękkiego kalcytu (kreda jeziorna) szybko i trwale podnosi odczyn pH gleby. Jest to skuteczne rozwiązanie dla wszystkich rodzajów gleb wymagających regulacji odczynu pH i poprawy życia mikrobiologicznego. 


Rozwiązanie to dedykowane jest zarówno dla zakwaszonych, lekkich jak i średnich gleb, nabytych gruntów i dzierżaw, których pH często oscyluje ok. poziomu 4,0-4,5, ale także dla gleb lekko kwaśnych (6,0-6,5) w celu precyzyjnej regulacji odczynu (do idealnego poziom pH 7,0-7,2). Właśnie taki odczyn gleby jest wymagany przy produkcji ultra wydajnej i ekonomicznej.    


Kolejną istotną cechą Kredy Węglowej Eko jest zawartość naturalnie występujących w złożu kw.humusowych, fulwowych, humin. Z dawką Kredy Węglowej Eko wprowadzamy do gleby węgiel organiczny wpływający na poprawę biologii gleby i podnoszenie poziomu próchnicy.


Dzięki temu to wapno nawozowe użyźnia glebę, intensywnie pobudza do rozwoju mikroflorę glebową i przez to zwiększa udział cennej próchnicy, a tym samym poprawia znacząco właściwości sorpcyjne gleby (azot, potas, mikroorganizmy czy woda). Ma to szczególne znaczenie w czasie okresowych suszy, które są częstym i dokuczliwym zjawiskiem. Poprzez zawartą w nawozie organikę, wprowadzamy do gleby węgiel organiczny, który jest startową i stymulującą dawką dla mikroorganizmów glebowych szybko pomnażających swoją masę. Na powierzchni 1 ha w warstwie korzeniowej, mikroorganizmy te potrafią zwiększyć swoją ilość i masę z ok. 8 t do 24 t. Jest to, mówiąc wprost — rezerwuar wody glebowej, tak bardzo potrzebnej roślinom uprawnym do wytworzenia plonu. Nie możemy zapomnieć o głównej funkcji mikrobów glebowych – o mineralizacji resztek pożniwnych, słomy, ścierniska, korzeni (z poprzedniej uprawy) czy mineralizacji nawozów organicznych (obornik, gnojowica).


Stosując naturalny nawóz Kreda Węglowa Eko przedsiewnie w uprawie kukurydzy na kiszonkę czy ziarno, zapewniamy roślinom idealny odczyn pH gleby, niezakłócone niczym pobieranie składników przez system korzeniowy, a także zabezpieczamy skutecznie plantacje przed skutkami uporczywych okresów suszy.


Nawozy organiczne rodzaje do stosowania w rolnictwie. Zaleca się stosowanie nawozów organicznych poprawiających strukturę gleby, jej retencje i poziom próchnicy. 


Kreda Węglowa Eko odnosi coraz większe sukcesy rynkowe, zarówno w Polsce jak i za granicą. Zapewne dlatego, że jest rozwiązaniem kilku najistotniejszych problemów jednocześnie, a efekty jej działania są szybko zauważane przez rolników. Regulacja odczynu pH gleby, wyraźna poprawa retencji gleby i jej struktury, przekłada się na ponadprzeciętne plonowanie upraw, bardzo wysokie parametry plonu (poziom suchej masy, białka, energii) a w konsekwencji tego na poprawę opłacalności produkcji (niezależnie od aktualnego poziomu cen skupu mleka, zbóż czy żywca), nawet mimo uciążliwych, corocznych okresów suszy.


Trzymamy kciuki za tegoroczne uprawy i życzymy wszystkim rolnikom wysokich plonów.


Tomasz Wyszkowski